08:37 ب.ظ    زلف سیهت که بر مهت می‌پوید

زلف سیهت که بر مهت می‌پوید

در باغ رخت سنبل و گل می‌بوید

بر گوش تو سر نهاده و اندر گوشت

احوال پریشانی ما می‌گوید

سلمان ساوجی
طبقه بندی: شعر،
برچسب ها: شعر، شعر سلمان ساوجی، سلمان ساوجی، شعر عاشقانه، عاشقانه های من، شعر عاشقانه سلمان ساوجی، رباعیات سلمان ساوجی،
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 به قلم: جهان غریبی