03:08 ب.ظ    شعر

تو که بی پرده رخ خود ننمایی در خواب

چه خیال است به آغوش من آیی در خواب؟

شمع بالین خود از دیده بیدار کنی

گر بدانی چه قدرها به صفایی در خواب


صائب تبریزی
طبقه بندی: شعر، .:: عاشـــــقانه ::.،
جمعه 17 فروردین 1397 به قلم: جهان غریبی