08:47 ب.ظ    جملات زیبا

ما ندرتأ در باره آنچه که داریم فکر می‌کنیم،

 درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهائی هستیم که نداریم.

آرتور شوپنهاور
طبقه بندی: سخنان حکیمانه - بزرگان،
سه شنبه 14 فروردین 1397 به قلم: جهان غریبی