09:25 ب.ظ    هدیه

به یكدیگر هدیه دهید،

تا نسبت به همدیگر با محبت شوید.

 به یكدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه كینه ها را مى برد.

پیامبر اکرم (ص)
طبقه بندی: سخنان حکیمانه - بزرگان،
سه شنبه 29 اسفند 1396 به قلم: جهان غریبی